1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24a

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

Diplom ubb-1654-03-09