1629, 20. november Sogn og Fjordane, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1629-11-20

Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1629-11-20

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling [...] selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1574-08-09