1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24a

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24c

1574, 9. august Sogn og Fjordene, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1574-08-09

Torger Olaffssøn og Bodolf Laurentssøn, lagrettemenn i Vik kunngjør, at Ingebret Reyelfssøn med sine medeiere Palne Erikssøn og Elling [...] selger 3 sjettedels leie i gården Halleseter i Flete kirkesogn i Vik til Ingebret Olaffssøn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1574-08-09

1628, 24. mai Hordaland, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Ingebrett Jonssøn på Skjervum i Vik skipreide kunngjør at han med sin hustru Siri Andersdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odels-jordpart i gården Halleseter ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24b