1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24a

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24c