1654, 7. oktober Bergenhus stadfesting ; (skifte)

1654-10-07

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann over Bergenhus len, stadfester på anmodning av Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger, et makeskifte mellom ham og Knud Christopherssen Glad, sogneprest i Vik.

Skifte, Stadfesting, Sogneprest, Makeskifte, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1654-10-07

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

Diplom ubb-1654-03-09