1620, 24. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, Hamre salgsbrev

1620-03-24

Lasse Hanssøn på Dalen i Systrond skipreide kunngjør, at han har solgt til Oluff Anderssøn på Henjum, lagrettemann i samme skipreide, odelsparter i gårdene Notseter og Loftesnes i Sogndal skipreide for 5 riksdaler. Fem lagrettemenn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1620-03-24

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger i Sogn og prost samme sted, kunngjør, at han ved makeskifte har mottatt av Knud Christophersen Glad, sogneprest i Vik, en del av Vik prestebols jorder ved navn Hove ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

Diplom ubb-1654-03-09