1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Anders på Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 5 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at de kan bevitne at deres kjære sogneprest Mikkel Mikkelssøn aldri hadde sagt om ...

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

Diplom ubb-1603-02-16a

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Anders Ylmeim, lensmann i Nornes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør i nærvær av fogd Engel Jenssøn og menige tingfolk, at da deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn spurte dem om de holdt fast ved sine ord ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

Diplom ubb-1603-02-16b