1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 1/2 tønne korn fra Vik, Luster, Lærdal og Leikanger prestegjelds kirketiende i ...

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

Diplom ubb-1636-10-28

1655, 29. mai Sogn og Fjordane, Jostedalen bønneskrift

1655-05-29

Bønneskrift fra menigheten i Jostedal til øvrigheten om bidrag til lønn til Tøger Jenssøn, deres prest og sjelesørger, da de selv ikke på grunn av deres fattige og elendige kår kan underholde ham. Torstein Anderssøn ...

Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet

Diplom ubb-1655-05-29

1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og taksere den ny-oppbyggete kirken i Jostedal. De mener ...

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering

Diplom ubb-1660-10-02

1653, 3. mai Bergen samtykke

1653-05-03

Ove Bjelke til Austrått har gitt sitt samtykke til at Tøger Jenssøn skal ha de samme privilegier som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal.

Sogneprest, Privilegium, Prest ; (sogneprest), Samtykke

Diplom ubb-1653-05-03