1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og taksere den ny-oppbyggete kirken i Jostedal. De mener ...

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering

Diplom ubb-1660-10-02

1656, 6. januar Sogn og Fjordane, Jostedal besiktigelsesdokument

1656-01-06

To lagrettemenn i Luster samt fem lagrettemenn i Jostedal prestegjeld besiktiger på befaling av prost Erik Iverssøn på helligtrekongersdag 1656 den hundre år gamle kirken i Jostedal og får se med egen øyne at den ...

Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold

Diplom ubb-1656-01-06