1649 til 1650 Sogn og Fjordane, Sunnfjord, Gudalen dom

1649

Lasse Steensetters dom av Gudalen udi Sundfjord.

Dom

Diplom sab-1649