1599, 3. november Sogn og Fjordane, Vevring, Russenes vitterliggjøring ; (kjøp)

1599-11-03

Tre lagrettemenn i Brandsøy skipreide i Sunnfjord vitterliggjør, at Oluff på Apaldseter ( i Vevring) kjøper noe gods i gården Indre-Åse, Bygstad i Dale skipreide av sine søstre, som er Biritte på Stavang, Maritte på ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

Diplom ubb-1599-11-03