1612, 12. oktober Bergen stadfesting ; (skifte)

1612-10-12

Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, stadfester og overfører til pergament et markeskiftebrev av 20. oktober 1608 på anmodning av Oluff Stenssøn på Fimmeland, Nausdal i Sunnfjord. Brevet viser at 12 lagrettemenn fra Jølster og ...

Gård, Lagrettemann, Markegang, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Stadfesting, Makeskifte, Anmodning, Makeskiftebrev, Skifte ; (jord)

Diplom ubb-1612-10-12