1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske krones gård som ligger i ...

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

Diplom ubb-1609-07-12