1589, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen vitterliggjøring ; (salg)

1589-10-31

Oluff Jørgenssøn på Raudi i Loen og Gunder på Føleidet vitterliggjør med broren Stephen i Ommedalens, hustruers og barns samtykke, at de selger og skjøter til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden halvfemte marks leie ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring

Diplom ubb-1589-10-31

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

Diplom ubb-1587-07-30

1570, uten dato Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1570

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

Diplom ubb-1570