1608, 24. februar Bergen skifte

1608-02-24

Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

Diplom ubb-1608-02-24

1615, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen, Gjemmestad kunngjøring

1615-10-31

Lensmann Niels Oluffssøn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Bonde, Klage, Nøst, Begjæring, Landbonde, Sjøvei, Nøstetuft

Diplom ubb-1615-10-31