1583, 11. juli Sogn og Fjordane, Gloppen, Vereide kunngjøring ; (klage)

1583-07-11

Flere menn kunngjør, at Ingeborg Nielsdatter og Antonius [...] på Rygg klaget til Erland Erichssøns sønnesønner på betalingen for de tre ødejorder, Vindsrygg, Bolstad og Frøseter i Årdalen i Breim, som Erland Erichssøn i sin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Betaling, Kjøp ; (jord), Klage, Ødejord

Diplom ubb-1583-07-11

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den ... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591b