1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den ... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591b

1614, 13. april Sogn og Fjordane, Innvik, Roseter skjøte

1614-04-13

Peder Jenssøn på Tystad i Gjemmestad skipreide (Gloppen) i Nordfjord kunngjør, at han har solgt til brødrene Anders og Laurits Jacobssønner på Roseter 14 merkers leie i jordgods, som de var nestemann til å kjøpe ...

Kunngjøring, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Kjøp ; (jord), Skjøtningsøre, Jordgods

Diplom ubb-1614-04-13

1612, 13. april (2. påskedag) Sogn og Fjordane, Stryn bygselsbrev

1612-04-13

Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin") hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne dag. Likeså har ...

Gård, Bygsel, Oppsigelse

Diplom ubb-1612-04-13