1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1570-06-24

1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

1604-05-07

Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob Erikssøn på Tisthammer (Innvik).

Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

Diplom ubb-1604-05-07