1608, 24. februar Bergen skifte

1608-02-24

Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

Diplom ubb-1608-02-24

1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

1604-05-07

Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob Erikssøn på Tisthammer (Innvik).

Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

Diplom ubb-1604-05-07