1605, 9. april Sogn og Fjordane, Innvik salgsbrev

1605-04-09

Calus Olssøn på Dragseter, Innvik prestegjeld i Nordfjord, har solgt til Rasmus Lauritssøn på Seten i Loen, først 6 merkers jordgods i Seten for 3 daler, så 8 merkers jordgods i Bredding (Breng) for 4 ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordgods, Gods ; (jordgods)

Diplom ubb-1605-04-09

1588, 4. august Sogn og Fjordane, Innvik, Langvin Prestegård kunngjøring ; (byggetillatelse)

1588-08-04

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. ...

Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

Diplom ubb-1588-08-04