1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken ...

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Diplom ubb-1585-10-19

1630, 25. august Bergen kunngjøring ; (salg)

1630-08-25

Jacob Anderssøn, prest i Lindås prestegjeld, kunngjør at han med sin hustru Kristine Pedersdatters tilskyndelse og samtykke har solgt til Peder Gjeblessøn, sogneprest i Innvik prestegjeld og prost i Nordfjord, og hans Maren Jensdatter, en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Prost, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1630-08-25

[15]95, 21. august Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal forliksbrev

1595-08-21

Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster Berithe Helgesdatter i Hegdal 1 punds leie og 1 marks leie i gårdene Åland i Innvik, Hopland, Djupstein og Lotsi ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Forliksbrev

Diplom ubb-1595-08-21

1621, 17. september Sogn og Fjordane, Breim, Seim kunngjøring ; (salg)

1621-09-17

Berder Rasmussøn på Oreim og Daniel Rasmussøn på Kvile kunngjør sammen med tre søstre i Innvik og Gloppen prestegjelder og to søstre i Jølster, at de har solgt til sin svoger Rasmus Anderssøn på Sølvberg ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Leie, Jordgods, Salg ; (jordgods)

Diplom ubb-1621-09-17

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Diplom ubb-1595-07-07