1628, 17. oktober Sogn og Fjordane, Stryn forlik

1628-10-17

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen ...

Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

Diplom ubb-1628-10-07

[15]88, uten dato. Sogn og Fjordane, [Stryn] kunngjøring ; (salg)

1588

Fire lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

Diplom ubb-1588

1614, 15. november [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-11-15

De 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs Bøger," at noen har gitt en ...

Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

Diplom ubb-1614-11-15

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Diplom ubb-1650-06-04

1614, 9. august [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-08-09

Ole Yttereid ble den 9. august 1614 skyldig M: Jon Mogenssøn 8 riksdaler, 1 pund og 6 merkers smør. Ole satt derfor 16 merker i pant i Ytre-Eide som han selv brukte. Dette gav Jon ...

Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

Diplom ubb-1614-08-09

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Diplom ubb-1595-07-07