1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Diplom ubb-1637-02-02

1640, 30. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Folven kunngjøring ; (forlik)

1640-03-30

Lensmann Oluff Skoden og tre lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør et forlik mellom brødrene Markus og Rasmus Jertmundssønner om setebolet i Folven som de hadde arvet etter sine foreldre. Rasmus skulle beholde det odelsgods som ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Odelsgods, Pantsetting, Forlik, Innløsning

Diplom ubb-1640-03-30