1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Diplom ubb-1637-02-02

1596 Sogn og Fjordane, Stryn, Nesi Kirkegård vitterliggjøring

1596

Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier 1 laups smør til årlig landskyld i Hjelle og 10 marker smør i Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i Nordfjord, som han arvet etter ...

Landskyld, Arv, Stadfesting, Jord, Vitterliggjøring, Odelsbrev

Diplom ubb-1596b