1612, 13. april (2. påskedag) Sogn og Fjordane, Stryn bygselsbrev

1612-04-13

Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin") hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne dag. Likeså har ...

Gård, Bygsel, Oppsigelse

Diplom ubb-1612-04-13