1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt ...

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

Diplom ubb-1591-08-14

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Diplom ubb-1645-08-08a

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)

Diplom ubb-1645-08-08b