1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Jen Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

Diplom ubb-1593-02-15b

[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

Diplom ubb-1598a

1597 Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1597

Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på Vik har påført ham siden hans mors død i 1562.

Klage

Diplom ubb-1597

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591-02-03

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg.

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

Diplom ubb-1604-07-21

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods ...

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

Diplom ubb-1595