ca. 1590* Bergen** brev

1590

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun ...

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

Diplom ubb-1590