1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Diplom ubb-1645-08-08a