1628, 17. oktober Sogn og Fjordane, Stryn forlik

1628-10-17

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen ...

Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

Diplom ubb-1628-10-07

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1642-03-29

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri ...

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Diplom ubb-1640-08-09

1590-tallet, 31. desember Sogn og Fjordane, Stryn, Bø og Nesdal overenskomst

1590-12-31

Endelig overenskomst mellom Anders, Rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i gårdne Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Gods, Jordpart, Overenskomst, Avtale

Diplom ubb-1590-12-31