1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil ...

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

Diplom ubb-1645-03-06

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Diplom ubb-1650-06-04