1614, 15. november [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-11-15

De 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs Bøger," at noen har gitt en ...

Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

Diplom ubb-1614-11-15