1628, 17. oktober Sogn og Fjordane, Stryn forlik

1628-10-17

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen ...

Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

Diplom ubb-1628-10-07