1640, 15. april Sogn og Fjordane, Stryn, Gjørven skifte

1640-04-15

Lensmann Oluff Skoden og seks lagrettemenn i Stryn skipreide foretar et åkerbytte mellom tre naboer i Gjørven.

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Nabo, Åkerskifte, Åker

Diplom ubb-1640-04-15