1615, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen, Gjemmestad kunngjøring

1615-10-31

Lensmann Niels Oluffssøn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Bonde, Klage, Nøst, Begjæring, Landbonde, Sjøvei, Nøstetuft

Diplom ubb-1615-10-31