1588, 10. august (1340, 19. januar) Sogn og Fjordane, Olden kunngjøring

1588-08-10

Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var tilstede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olaf Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord i [Olden skipreide?].

Kunngjøring, Ødejord, Oppregning, Veitsle, Avfall

Diplom ubb-1588-08-10