1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Jen Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

Diplom ubb-1593-02-15b

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand skifte

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord.

Gård, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdragelse

Diplom ubb-1592-09-27a

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand forespørsel ; (skifte)

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og ...

Gård, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensskriver

Diplom ubb-1592-09-27b