1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand skifte

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord.

Gård, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdragelse

Diplom ubb-1592-09-27a

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand forespørsel ; (skifte)

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og ...

Gård, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensskriver

Diplom ubb-1592-09-27b