1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

Diplom ubb-1606-08-08

1607, 7 (?). oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Måri kunngjøring ; (salg)

1607-10-07

Oluf Jørgenssøn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssøn på Rand, Oluf Rasmussøn i Gjengedalen, Mogens Kolbeinssøn på Mykleboststad, Iver Nilssøn i Lindvik, Jorunn Iversdatter på Alme og Hagtorn på Sande kunngjør, at de har ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordgods

Diplom ubb-1607-10-07