1588, 4. august Sogn og Fjordane, Innvik, Langvin Prestegård kunngjøring ; (byggetillatelse)

1588-08-04

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. ...

Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

Diplom ubb-1588-08-04