1575, 20. juni Bergen dom

1575-06-20

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at ...

Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

Diplom ubb-1575-06-20