1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken ...

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Diplom ubb-1585-10-19

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods ...

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

Diplom ubb-1595