1615, 11. september Sogn og Fjordane, Stryn, Togning salgsbrev

1615-09-11

Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och besidder,". Han mottar 30 riksdaler ...

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Leie ; (av jord), Jordgods

Diplom ubb-1615-09-11