1615, 11. september Sogn og Fjordane, Stryn, Togning salgsbrev

1615-09-11

Rasmus Salmonssøn på Togning i Innvik prestegjeld i Nordfjord har solgt til Torkjell Nilssøn på Setra jordgods, en halv laups leie i Faleide "som forn Torrkill Nielsens fader bruger och besidder,". Han mottar 30 riksdaler ...

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Leie ; (av jord), Jordgods

Diplom ubb-1615-09-11

1575, 20. juni Bergen dom

1575-06-20

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at ...

Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

Diplom ubb-1575-06-20