1571, 2. juni Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland brev

1571-06-02

Avskrift av dokument, datert 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.

Gård, Dom, Sorenskriver

Diplom ubb-1571-06-02

1604, 7. mai Sogn og Fjordane, Breim, Såreim skifte

1604-05-07

Morten Erikssøn på Rå og Oluff Oluffssøn på Mykland utlignet odelsparter i gården Maursæter i Eidsfjord skipreide og Hornindal kirkesogn (Hornindal og Stryn) med Jakob Erikssøn på Tisthammer (Innvik).

Gård, Skifte, Odel, Odelspart, Odelskifte

Diplom ubb-1604-05-07