[15]95, 21. august Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal forliksbrev

1595-08-21

Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster Berithe Helgesdatter i Hegdal 1 punds leie og 1 marks leie i gårdene Åland i Innvik, Hopland, Djupstein og Lotsi ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Forliksbrev

Diplom ubb-1595-08-21

1571, 2. juni Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland brev

1571-06-02

Avskrift av dokument, datert 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.

Gård, Dom, Sorenskriver

Diplom ubb-1571-06-02