1588, august Sogn og Fjordane, Innvik, Åland vidisse

1588-08

Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim.

Gård, Vidisse

Diplom sab-1588-08

1604, oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Åland åstedssak

1604-10

Åstedssak om besittelse av Åland i Innvik.

Gård, Åstedssak, Bestittelse

Diplom sab-1604-10

[15]95, 21. august Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal forliksbrev

1595-08-21

Oluff Anderssøn på Reme i Innvik prestegjeld i Nordfjord selger til sin hustrus eldste søster Berithe Helgesdatter i Hegdal 1 punds leie og 1 marks leie i gårdene Åland i Innvik, Hopland, Djupstein og Lotsi ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Forliksbrev

Diplom ubb-1595-08-21

1590, 1. juni Sogn og Fjordane, Gloppen, Lote vitterliggjøring ; (salg)

1590-06-01

Lensmann Kristen på Rygg og fem lagrettemenn i Gjemmestad skipreide vitterliggjør, at Omund Oloffssøn på Lote har solgt til Antonius Klemendssøn hver rodobolsrett som han hadde i Åland i Innvik. Omunds bror Steffen og hans ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

Diplom ubb-1590-06-01

1651, 18. juni Sogn og Fjordane, Innvik besittelse

1651-06-18

Brev til lagmannen om besittelse av odelsgods i Åland og Rand i Innvik og Jutdal i Hornindal.

Diplom sab-1651-06-18

1570, uten dato Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1570

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

Diplom ubb-1570

1647, 15. november Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1647-11-15

Skjøte på Åland i Innvik.

Gård, Skjøte

Diplom sab-1647-11-15

1570 Sogn og Fjordane, Innvik, Åland skjøte

1570

Skjøte på Åland i Innvik.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård)

Diplom sab-1570

1597, 30. mai Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland vitterliggjøring

1597-05-30

Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreider i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har ...

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Ødemark, Rudbolsmann

Diplom ubb-1597-05-30