1588, august Sogn og Fjordane, Innvik, Åland vidisse

1588-08

Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim.

Gård, Vidisse

Diplom sab-1588-08

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

Diplom ubb-1587-07-30

1651, 18. juni Sogn og Fjordane, Innvik besittelse

1651-06-18

Brev til lagmannen om besittelse av odelsgods i Åland og Rand i Innvik og Jutdal i Hornindal.

Diplom sab-1651-06-18

1607, 7 (?). oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Måri kunngjøring ; (salg)

1607-10-07

Oluf Jørgenssøn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssøn på Rand, Oluf Rasmussøn i Gjengedalen, Mogens Kolbeinssøn på Mykleboststad, Iver Nilssøn i Lindvik, Jorunn Iversdatter på Alme og Hagtorn på Sande kunngjør, at de har ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordgods

Diplom ubb-1607-10-07

1651, 17. mars Sogn og Fjordane, Innvik, Rand besittelse

1651-03-17

Brev til lagmann om besittelse av rydningsgården Rand under hovedbolet Hosland i Innvik.

Gård, Besittelse, Rydningsgård

Diplom sab-1651-03-17