1605, 21. februar Sogn og Fjordane, Innvik , Utvik? salgsbrev

1605-02-21

Gunder Olssøn i Dversdalen i Jølster i Sunnfjord selger 18 marks leie i gården Skrede i Utvik sogn, Stryn skipreide i Nordfjord, til Jens Johannessøn på Skrede for 12 gamle daler. Christen Søffrenssøn, fogd i ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Fogd, Leie

Diplom ubb-1605-02-21

1582, 2. oktober Uten sted markegangsbrev

1582-10-02

Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582 mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord.

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev

Diplom ubb-1582-10-02

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Syv lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

Diplom ubb-1606-10-03