1588, august Sogn og Fjordane, Innvik, Åland vidisse

1588-08

Vidisse av brev 1454, 19. mai. Omhandler gårdene Åland, Rand og Tvinnerheim.

Gård, Vidisse

Diplom sab-1588-08

1587, 30. juli* Sogn og Fjordane, Gloppen kunngjøring ; (salg)

1587-07-30

Anders Jonsson, sogneprest i Gloppen, og svorne menn i Vereids skipreide kunngjør at "Aar epther Gudtz byrdtt 1587, thenn 30. Julij" har Olaf Håkonsson solgt til Jon Simonsson på Rand halvparten i Tvinnerheim i Innvik. ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Sogneprest, Klage

Diplom ubb-1587-07-30

1582, 2. oktober Uten sted markegangsbrev

1582-10-02

Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582 mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord.

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev

Diplom ubb-1582-10-02

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Syv lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

Diplom ubb-1606-10-03